2005       2006       2007      2008      2009      2010     2011   
2012       2013       2014      2015      2016
        2017
11.01.2018
Witamy i serdecznie zapraszamy…

     Kolejne spotkanie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w czwartek, 08 II 2018 roku, o godz. 17:00 w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).  
Akademia Genealoga MTG


    Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania nauk pomocniczych historii. Zajęcia w "Hotelu Europejskim", przy ul. Lubicz 5 (dojazd od ulicy Radziwiłłowskiej).
   Naszym wykładowcą jest Pan dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu  Papieskiego  Jana Pawła II w Krakowie,   Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego,  Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki.

     Najbliższe zajęcia odbędą się dnia 21 lutego o godz. 16:30. Wykład: Zasoby Archiwum Historycznego w St. Petersburgu (RGIA).

     Zapraszamy szczególnie serdecznie nowych słuchaczy na wykłady i ćwiczenia. Wiedza zdobyta bardzo przydaje się w prowadzeniu samodzielnych bada
ń genealogicznych.
    Zajęcia w naszej Akademii odbywać się będą dwa razy w miesiącu. W KAŻDĄ PIERWSZĄ I TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA.

   Akademia Genealoga MTG
dostępna jest na Facebooku.
11.01.2018
   O swojej książce Księga sądowa wsi Wysoka k. Łańcuta 1665-1792 opowiadał p. Andrzej Techmański.   Księga zawiera  zapisy sądu wójtowskiego które pozwoliły na utworzenie drzewa genealogicznego kilku pokoleń rodziny autora. Pasjonat szybko zobaczy przecież informacje przydatne w opracowaniu historii rodziny w podobnych tekstach.
"Stanowszy obecnie przed prawem wysockim Tomasz Taychman niegdy Franciszka Taychmana prawnuk[i]em a Grzegorza wnuk[i]em a Jakuba Taychmana synem z Jedney strony aktorem, z drugiey zas [s]trony z Marcinem Blagierem y Jadwigo Taychmanuwną zoną, a corko Jana Taychmana Jerzego Taychmana wnuką, a Franciszka Taychmana prawnuką pozwanemu".
Autor omówił założenia wydawnicze. Wspomniał również o wielu niespodziankach z jakimi spotkał się przy opracowywaniu księgi sądowej.    W drugiej części spotkania p. Maciej Saryusz-Romiszewski umówił zasoby archiwów kijowskich.  Ich znajomość wynika z wielokrotnych podróży do Kijowa. Wykład o archiwach prowadził korzystając z prezentacji: Materiały do genealogii polskich rodzin w Kijowie.pdf Pan Maciej ponownie jedzie do Kijowa już w marcu, ma wolne miejsca. Serdecznie zaprasza.